Priser

Prisliste pr. 1.5.2022

Vær oppmerksom på at prisene kan variere i forhold til tidsforbruk og bruk av utstyr/ medisiner. Kjøring kommer i tillegg til honoraret. 

All bruk av legemidler må innrapporteres til Mattilsynet. Det gjøres oppmerksom på at det derfor vil tilfalle et adm.gebyr ved alle konsultasjoner hvor legemidler benyttes.

TJENESTER Eksl.moms Total pris inkl. moms
Generell konsultasjon, fra 1040 1300,00 kr
Vaksinering, inkl legemiddelrapp. 568 710,00 kr
Vaksinering, hest nr 2/ i tillegg til annen beh. 445 556,00 kr
Tannbehandling, fra kr 1300 1625,00 kr
Halthetsundersøkelse, fra kr 1100 1375,00 kr
Halthetskontroll, fra kr 700 875,00 kr
Kolikkundersøkelse, inkl rektalisering og sonding 1968 2460,00 kr
Kiropraktikk, 1.behandling ca 1-1,5t 1300 1625,00 kr
Kiropraktikk, oppfølging < 30 min 920 1150,00 kr
Kiropraktikk, oppfølging > 30 min 1100 1375,00 kr
Equiband 2400 3000,00 kr
Kjøp/salg undersøkelse, full undersøkelse 2960 3700,00 kr
Forsikringsundersøkelse 2500 3125,00 kr

For timebestillinger etter kl 17 på hverdager tilkommer det kveldstillegg på kr 600,- inkl. moms.
.

KJØRING inkl. moms
Sone 1 inntil 15 km 380,00 kr
Sone 2 15 - 25 km 530,00 kr
Sone 3 25 - 35 km 750,00 kr
Kjøring pr km utenfor 35 km 19,00 kr
Standar kjøring Hestevakten Innad i Stor-Oslo vaktdistrikt 750,00 kr

.

HESTEVAKTEN (akuttvakt)
Oppmøte akuttvakt (kveld, helg) 1350,00 kr
Oppmøte akuttvakt natt (kl 22-07) 2700,00 kr
Sårskade, kolikk, akuttvakt pr time akuttvakt 2460,00 kr
Akutt etter kl 16.00 hverdager 50% tillegg på honoraret
Akutt etter kl 20.00 hverdager 100% tillegg på honoraret
Akutt helg kl 16.00 fre - man kl 08.00 100% tillegg på honoraret