Priser

Prisliste pr. 1.1.2020

Vær oppmerksom på at prisene kan variere i forhold til tidsforbruk og bruk av utstyr/ medisiner. Kjøring kommer i tillegg til honoraret. 

All bruk av legemidler må innrapporteres til Mattilsynet. Det gjøres oppmerksom på at det derfor vil tilfalle et adm.gebyr ved alle konsultasjoner hvor legemidler benyttes.

Tjenester Eksl.moms Total pris inkl. moms
Generell konsultasjon, fra 1000 1250,00 kr
Vaksinering, inkl legemiddelrapp. 552 690,00 kr
Vaksinering, hest nr 2/ i tillegg til annen beh. 440 550,00 kr
Tannbehandling, fra kr 1200 1500,00 kr
Halthetsundersøkelse, fra kr 1100 1375,00 kr
Halthetskontroll, fra kr 520 650,00 kr
Kolikkundersøkelse, inkl rektalisering og sonding 1800 2250,00 kr
Kiropraktikk, 1.behandling ca 1-1,5t 1240 1550,00 kr
Kiropraktikk, oppfølging ca. 45 min 796 995,00 kr
Equiband 2700 3375,00 kr
Kjøp/salg undersøkelse 2800 3500,00 kr
Forsikringsundersøkelse 2200 2750,00 kr

For timebestillinger etter kl 17 på hverdager tilkommer det kveldstillegg på kr 525,- inkl. moms.

Kjøring inkl. moms
Sone 1 inntil 15 km 355,00 kr
Sone 2 15 - 25 km 480,00 kr
Sone 3 25 - 35 km 650,00 kr
Kjøring pr km utenfor 35 km 19,00 kr
Akuttvakt
Akutt etter kl 17.00 hverdager 50% tillegg på honoraret
Akutt etter kl 20.00 hverdager 100% tillegg på honoraret
Akutt helg kl 16.00 fre - man kl 08.00 100% tillegg på honoraret