Tjenester:

 • Generell helseundersøkelse
 • Kiropraktikk
 • Vaksinering
 • Tannbehandling
 • Akutt hjelp som f.eks kolikk og sårskader
 • Halthetsundersøkelse
 • Nedsatt prestasjon
 • Kjøp/salg undersøkelse
 • Forsikringsattester
 • Reproduksjon
 • Parasittundersøkelse
 • Blodprøve og analyse
 • Chip/ID merking samt tegning av pass.