Om meg:

Jeg ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2013, med studiespesialisering hest. Under studietiden jobbet jeg som veterinærassisten ved både Oslo Dyreklinikk og Rikstotoklinikken Bjerke, samt som dopingkontrollør ved Øvrevoll galoppbane.

Etter endt studietid gjennomførte jeg et 1,5 års internship fordelt på Høygård hestehospital og Rikstotoklinikken Bjerke AS. Høygård Hesehospital er Danmarks største hestehospital med over 12 000 konsultasjoner pr. år, den største andelen pasienter er ridehester. Rikstotoklinikken Bjerke AS er Norges største private klinikk med en ca 50/50 fordeling på ridehest/travhest. I 2015 startet jeg min egen praksis. Jeg er bosatt i Oslo, rett ved Sørkedalen, og har mitt hovedsete her, men kjører til staller i hele stor-Oslo. Jeg har et tett samarbeid med veterinærene Bendiksen og Smith, samt kontakt med kollegaer på både Rikstotoklinikken Bjerke og Hesteklinikken på NMBU (Veterinærhøgskolen). Pasienter som krever videre utredning/oppfølging vil bli rekvirert inn på ønsket hospital etter eiers ønske. 

Jeg har drevet med hest hele livet, hovedsaklig feltritt, og har hatt flere egne hest. Jeg har derfor et godt innblikk i det å være hesteeier selv, med de utfordringer det kan medbringer. Jeg håper og tror jeg har klart å ta med meg dette aspektet inn i veterinærverden, slik at jeg evner å formidle det medisinske "språket" til deg som en eier/pårørende på en tydelig og forståelig måte. 

For å bedre det akutte tilbudet til mine kunder og andre hesteeiere i distriktet, har jeg vært med på å startet opp et akutt tilbud kun til hest. Vi er her 4 privatpraktiserende veterinærer, samt 2 veterinærer fra Hesteklinikken NMBU, som sammen har startet Hestevakten. Hestevakten er et akuttilbud for hest i Stor-Oslo, med åpningstider alle hverdager fra kl 16.00 - 08.00, samt hele døgnet i helger. Vakttelefonen er betjent 365 dager i året. 

Vakttlefon: 400 00 129

Kurs og viderutdanning

Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og ønsker å både viderutvikle og viderutdanne meg. Jeg er defor jevnlig på etterutdanningskurs.

 • HVF's høstkurs 2018: "Nedsatt prestasjon hos våre sportshester"
 • VetPD, mars 2018; "Modern diagnostic & terapeutic techniques in Equine Dentistry"
 • IAVC Tyskland, mars 2018: Advanced Clinical Application Course; Emphasis on Cervical"
 • Nordic Equine Veterinary Conference (NEVC), feb. 2018: "Dentistry, respiratory, lamness, acute practice and pre-purchase examination"
 • The Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA), feb. 2018:  "Pre-purchase Symposium"
 • Mars -sept 2017: Etterutdanning som veterinær kiropraktor ved "International Academy of Veterinary Chiropractic - IAVC"
 • VetPD, feb 2017: "Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse"
 • Equirad, jan 2016: "Røntgentekknikk"
 • HVF´s høstkurs 2016: "Hesteveterinær i praksis - How to..?"
 • HVF's høstkurs 2015: "Fra koden og ned"
 • HVF''s høstkurs 2014: "Hesten som prestasjonsindivid, effekt av trening og skaderisiko"
 • VetPD, mai 2014: "Equine frontlimb lameness diagnostics & therapy"
 • British Equine Veterinary Association: "BEVA congress 2012"
 • HVF's høstkurs 2012: "Haltheter i praksis"
 • Jan F. Andersen, februar 2012: "Tannkurs hest"
 • Rikstotoklinikken Bjerke, april 2011: "Ophtalmology course"
 • Rikstotoklinikken Bjerke, februar 2011: "Anestesi og smertelindring"
 • HVF's høstkurs 2010: "Ortopediske dager"